ANBI-status

ANBI-status

De Stichting Molen Kyck over den Dyck is met ingang van 1 januari 2013 door de Belastingdienst erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 805822203.
De ANBI-status betekent dat uw giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn.
Details hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Jaarverslag
Jaarverslag 2020 is als pdf-bestand in te zien of te downloaden.
Jaarverslag 2020

Balans en winst- en verliesrekening
De balans en winst- en verliesrekening over voorgaande kalenderjaren is als pdf-bestand in te zien of te downloaden.
Winst- verliesrekening molen Kyck over den Dyck 2020
Winst- verliesrekening molen Kyck over den Dyck 2019
Winst- verliesrekening molen Kyck over den Dyck 2018
Winst- verliesrekening molen Kyck over den Dyck 2017
Winst- verliesrekening molen Kyck over den Dyck 2016
Winst- verliesrekening molen Kyck over den Dyck 2015
Winst- verliesrekening molen Kyck over den Dyck 2014
Winst- verliesrekening molen Kyck over den Dyck 2013

Begroting en meerjarenbegroting
Meerjarenbegroting 2018-2024