ANBI

De stichting Kyck over den Dyck, eigenaar van de molen, is sinds 1 januari 2013 een ANBI-stichting, dus een door de Belastingdienst erkende culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (het RSIN-nummer is 805822203). Vanaf de zomer van 2022 heeft de stichting actuele statuten (volgens WBTR).

Dat biedt voor de beheertaken voordelen en bovendien biedt het bedrijven en organisaties die ons (willen) ondersteunen voordelen, omdat hierdoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u direct doneren?

Voor een bedrag vanaf € 25,– per jaar (minimumbedrag) bent u al donateur en steunt u de Kyck over den Dyck! Bovendien heeft u dan 3x per jaar met één volwassen introducé gratis toegang om de molen te beklimmen. In sommige gevallen profiteert u van korting in onze winkel bij aankoop van molenproducten.

Doet u mee en steunt u ons?

U kunt uw bijdrage direct storten op rekeningnummer NL40 RABO 0161 1520 31, t.n.v. Stichting Molen Kyck over den Dyck.

U kunt dit ook in de winkel doen.

Alvast dank!