Bestuur

Net als alle medewerkers van de molen bestaat het bestuur uit vrijwilligers.
Hoewel zij er soms ‘uren als van een professional’ in steken, doen ze dat zonder klagen, want zij hebben een doel.
Dat doel is het behoud van de molen in topconditie, fysiek en financieel.

Ons bestuur bestaat uit:

dhr. Th. (Theo) Oostenrijk – voorzitter
mw. T. (Titia) Engel – secretaris
mw. T.M. (Tjepke) Steijaert-Valk – penningmeester en financiële zaken m.b.t. restauraties
mw. P. (Petry) Straten – 2de penningmeester
dhr. H.J. (Harry) Eskes – bestuurslid PR & communicatie
dhr. E.J. (Evert-Jan) van de Mheen – bestuurslid Vrijwilligerszaken
dhr. J.D. (Jan) van Valen – bestuurslid Technische Zaken
Vacature – bestuurslid Reservering, Rondleiding en Educatie

Correspondentieadres: secretaris@molen-dordrecht.nl

Het molenbestuur anno 2023 (vlnr): Tjepke Steijaert-Valk, Petry Straten, Theo Oostenrijk, Harry Eskes, Titia Engel, Jan van Valen, Evert-Jan van de Mheen